دانستنی های جدید در حوزه مسکن و شهر سازی که حتما باید بدانید!!
چطور هزینه ساخت ساختمان با سقف وافل کاهش پیدا می کند؟
نحوه اجرای سقف وافل دو طرفه و یک طرفه

تعریف مقاله

در ابتدا به تعریف مقاله می پردازیم، مقاله یک نوشته آکادمیک می باشد که نتایج تحقیقات علمی را برای متخصصین حوزه نظری خاص ارائه می دهد. مقاله در لغت یعنی قول و فصلی از یک کتاب یا رساله. مقاله یعنی نوشته ای در مورد یک موضوعی. دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورود به مقطع دکتری باید رزومه تحصیلی خوبی داشته باشند لذا یکی از راه های تقویت رزومه تحصیل ارائه مقالات علمی ،پژوهشی ،ترویجی و …می باشد که مهمترین مقالات ،مقالات ISI می باشد.