دانستنی های جدید در حوزه مسکن و شهر سازی که حتما باید بدانید!!
چطور هزینه ساخت ساختمان با سقف وافل کاهش پیدا می کند؟
نحوه اجرای سقف وافل دو طرفه و یک طرفه

دیزاین تهداب های منفرد با نرم افزار SAFE 2106

در این راهنمأ توضیحات لازم برای مدل سازی، تحلیل، دیزاین و جزئیات نتایج حاصله از طراحی یک تهداب آهن کانکریتی منفرد بصورت مرحله به مرحله می باشد. در این نسخه با استفاده از تجارب دیزاین عناصر آهن کانکریتی پروسه های اساسی دیزاین را با در نظر داشت ضوابت و مقررات ملی و بین المللی پیش می بریم. بنأ این رهنمود شامل دو بخش عمده می باشد، که هرکدام آن باید طبق ضرورت مطالعه گردد. روش اول:‌ دیزاین تهداب منفرد با استفاده از مدل آماده ویا تمپلیت برنامه در این قسمت تهداب