دانستنی های جدید در حوزه مسکن و شهر سازی که حتما باید بدانید!!
چطور هزینه ساخت ساختمان با سقف وافل کاهش پیدا می کند؟
نحوه اجرای سقف وافل دو طرفه و یک طرفه

نقشه ازبلیت چیست و چه کاربردی دارد؟

در مبحث طراحی و ساخت سازه ها نقشه های معماری تاسیساتی و.. کشیده می شوند که طبق آن ها مراحل انجام کار صورت می گیرد. نقشه های ازبلیت در واقع از وضعیت موجود و اجرا شده سازه برداشت می شود و با نقشه های اجرایی متفاوت است. این نقشه ها را غالبا کارفرما بعد از پایان هر فاز درخواست می کند تا بتواند آن را در ادامه ی ساخت مورد استفاده قرار بدهد. از عوامل مهم برای تهیه ی نقشه ازبلیت این است که اگر مشکلی در اجرای پیش بیاد و تغییراتی در نقشه بوجود بیاد عوامل در جریان آن