توالت فرنگی وال هنگ چیست؟

وال هنگ به توالت فرنگی گفته می شود که به دیوار متصل است. این اصطلاح را به طور کلی می توان به تمام تجهیزات و…
نوشته توالت فرنگی وال هنگ چیست؟ اولین بار در ساختمانچی. پدیدار شد.